wz

Kalkulačky, rovnice a grafy

Calc4M

Kalkulačka, která zobrazuje funkce tlačítek na displeji - alternativní popisek se aktivuje delším přidržením tlačítka.

Calc4M.jar

Calculator

Kalkulačka, kde se zadávají výpočty v textovém poli; umí priority násobení, závorky, odmocniny i narýsovat graf.

calculator.zip

Calculator Sys

Poměrně pomalá kalkulačka, mnohými ale oblíbená, vybírate na displeji z grafických tlačítek - subjektivně se mi ta grafiká zdá jako příliš zkomprimované JPGčko. Testována na SE K750i, nejde na Siemensech x65.

Calculator_sys.jar

Determinanty

Nástroj pro výpočet determinantů.

determinanty.jar

Extended Java Calculator

Extended java calculator je kalkulačka, která pomůže třeba vyřešit i kvadratickou rovnici.

extendedjavacalculator.jar

GraphViewer

GraphViewer je úžasná java aplikace pro zobrazení grafů - je free a uvnitř má přibaleno i několik desítek vzorových zadání grafů.

GraphViewer.jar

JvoCalc

Kalkulačka, kde se opět píše do textového pole ale matematická znamínka se vybírají z přehledného grafického menu. Umí např. i sinus a tangenc.

JvoCalc.zip

Matematika

Kalkulačka, která umí výpočet aritmetického, geometrického a harmonického průměru; vyhledávaní násobků a dělitelů jednoho anebo více čísel; grafy lineárních, kvadratických, mocninových, exponenciálních a lomenných funkcí; grafy funkcí sin, cos, tan a cotan; absolutní hodnoty ve funkcích; výpočet lineárních a kvadratických rovníc; výpočet faktoriálu; součet a součin několika za sebou jdoucich čísel; rozklad na součin prvočísel; převody čísel mezi soustavami; komplexní čísla

matematika.jar

Matikář

Výpočty parametrů 2D a 3D objektů.

matikar.jar

MCalculator

Zase kalkulačka, kde se používá grafické menu pomocí vyobrazení tlačítek na displeji - tentokrát je více variací uskupení tlačítek na výběr.

MCalculator_R3_0_0.jar

MobileCalc

Na svojí velikost, dost silná kalkulačka. Formule se zapisuje do textového pole.

MobileCalc.jar

MobileMath

Zajímavé grafické provedení kalkulačky s pokročilými funkcemi.

mobilemath-0.9b-bin-en.zip

MobileMaths 1.7 DEMO

Velmi zajímavý nečasově omezená demoverze kalkulačky, která zvládá výpočet grafů, integrálu a obsahuje např. i periodickou tabulku.

MobileMaths_V17.jar

Students Calc

Další zajímavá tlačítková kalkulačka. Můj favorit. Umí přehršel matematických funkcí, převod mezi soustavami, stupně i radiány atd.

students_calc.jar

Pascalův Trojuhelník

Zvládá zobrazení Pascalova trojúhelníka a vytváření binomických vzorců (a+/-b)^n.

trojuholnik.jar

Unit Converter CZ

Převodník jednotek v češtině. Zkoušeno na SE K750i.

unitconverter-czechbymikrom.rar

XCalc

Jedna ze zajímavých tlačítkových kalkulaček s intuitivním ovládáním.

XCalc.jar

Spotřeba 2

"Tato aplikace je určena pro mobilní telefony disponující Javou (J2ME MIDP 2.0 CLDC 1.0). Na základě údajů zadávaných při tankování slouží k evidenci spotřeby až devíti vozidel, ujetých kilometrů, k upozorňování na údržbu, k sestavování různých statistik a k přenosu dat do PC." Více informací se dezvíte po kliknutí na odkaz v záhlaví.

Spotreba_2.jar
Locations of visitors to this page TOPlist
JavaMapy.xf.cz - Java-AP.wz.cz - Droidík.blogspot.cz - iGo9.blogspot.cz